Buurtvereniging "De Kampakker"

Aansprekende onderwerpen van de laatste jaren waren bv het RBL, randweg en IDOP. De komende jaren kunnen dat worden: de herinrichting van de Kerkstraat en dorpskom, oprichten en uitwerken van een energie-coöperatie, het realiseren van een nieuw glasvezelnetwerk in het dorp en de woningbehoefte van alle dorpelingen met hun voorzieningen zoals winkels en gezondheidszorg (denk aan de burgerparticipatie). Ook kleine dingen zoals de bekende “stoeptegel” die los ligt zijn zaken die via de dorpsraad lopen. Verder beschikt de dorpsraad over een geldbedrag dat jaarlijks verdeeld mag worden voor sociale projecten die de leefbaarheid vergroten. Zo heeft “het kapelleke” een bijdrage gehad alsmede de ijsbaan, voetbalclub en caboose om er zo maar eens enkele te noemen. Om een breed draagvlak te hebben vinden we het belangrijk dat de dorpelingen goed geïnformeerd blijven

over de gang van zaken en willen daarom u als burger oproepen om uw mening te laten horen. Nu hebben we wel vaker geroepen dat u op een dorpsraadvergadering moet komen maar daar wordt te weinig gehoor aan gegeven. We hebben dan ook een plan bedacht dat een minimale inspanning vergt. We vragen van elke boerenbruiloftbuurt in ons dorp(daarmee bestrijken we het hele dorp) om minimaal 1 afgevaardigde te sturen(liefst 2) van de desbetreffende buurt die 2 maal per jaar een dorpsraadvergadering bijwoont. Dit hoeft niet iedere keer dezelfde persoon te zijn maar van deze persoon wordt wel verwacht de buurt in te lichten over de inhoud van de vergadering. Deze verantwoording verwachten wij van elke buurt.

De eerste bijeenkomst zal gehouden worden,

op woensdag 29 oktober in cafe ’t Hops Kwartierke om 20.00 uur

Iedereen is overigens welkom. Inmiddels zijn alle buurten gemaild en hebben de meesten al gereageerd. In de volgende schakel vermelden we degene die niet gekomen zijn. Dit klinkt als een dreigement maar het lijkt ons niet zo moeilijk dat je om beurten komt, met 10 personen op een lijstje kun je 5 jaar vooruit!

Luc Arts namens de dorpsraad